เรื่องความคืบหน้างานบริการสาธารณสุข  
 

นายสีคาร คำแยงนายก อบต.ด่านแม่ละเมา และนางภัทชฎา คำแยง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมข้าราชการและพนักงานเข้าหารือเรื่องความคืบหน้างานบริการสาธารณสุข โดยมีนายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 10.28 น. โดย คุณ สุพรรณี พะกาอุดม

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย