หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเนิน เตี้ยๆ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชทุกชนิด มีลำห้วยหลายสาย มีป่าไม้ ป่าชุมชนที่ยัง อุดมสมบูรณ์ในบางหมู่บ้าน
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้า คะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”
    อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 37 - 41.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 42 องศาเซลเซียสขึ้นไป
    ฤดฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจจะนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
    ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 5 องศา
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
การนับถือศาสนา
  ศาสนาพุทธ มีจำนวนร้อยละ 88
  ศาสนาคริสต์ มีจำนวนร้อยละ 10
  ศาสนาอื่นๆ มีจำนวนร้อยละ 2
วัด จำนวน 7 แห่ง
  วัดห้วยยะอุราษฎรบำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  วัดชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
    วัดห้วยพลู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   วัดป่าธรรมรังสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
    วัดถ้ำจุนโท ตั้งอยู่หมู่ที่ 8   วัดบ้านห้วยปลาหลด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
    วัดฐิตราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10      
  สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง        
    สำนักสงฆ์บ้านส้มป่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   สำนักสงฆ์ห้วยจะกือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
    สำนักสงฆ์บ้านป่าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   สำนักสงฆ์ห้วยช้างไล่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
    สำนักสงฆ์ห้วยไม้ห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   สำนักสงฆ์พระพุทธบาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  โบสถ์ (คริสต์) จำนวน 4 แห่ง        
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านพะกา     จำนวน 1 แห่ง  
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านไม้ห้าง) จำนวน 1 แห่ง  
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย     จำนวน 1 แห่ง  
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด   จำนวน 1 แห่ง  
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
  ประเพณีฉลากภัตร (หมู่ที่ 2,10)
  ประเพณีเดือนยี่เป็ง (หมู่ที่ 3)
  ประเพณีผูกข้อมือ (หมู่ที่ 4,6)
  ประเพณีปีใหม่ (หมู่ที่ 5,7,8)
  ประเพณีงานฉลองพระพุทธบาทเดือนห้าเป็ง (หมู่ที่ 9)
  ประเพณีเพ็งเดือนสี่ จี่ข้าวหลาม สานสัมพันธ์ชุมชน
(หมู่ที่ 1-10)
  ประเพณีเข้าพรรษา/ออกพรรษา/ลอยกระทง/
สงกรานต์ (หมู่ที่ 1-10)
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
  โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน
  โรงเรียนบ้านปางส้าน สอนระดับชั้นอนุบาล - ม.3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (ห้วยยะอุ) สอนระดับชั้นอนุบาล - ม.3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
  โรงเรียนบ้านธงชัย สอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ม.3 ตั้งอยู่
หมู่ที่ 7 บ้านธงชัยบน และบ้านธงชัยล่าง
    โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สอนระดับชั้นอนุบาล - ม.3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด และมีโรงเรียนห้วยจะกือ เป็นโรงเรียนสาขาห้วยปลาหลด สอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านช้างไล่)
  โรงเรียนสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
    โรงเรียน กศน. สอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จำนวน 2 แห่ง
    โรงเรียนส้มป่อยศึกษา สอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอส้มป่อย
    โรงเรียนบ้านแดเครอะคี สอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านไม้ห้าง)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลาหลด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยะอุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
มีสถานพยาบาล 2 แห่งคือ ให้บริการแก่ประชาชน
ทั้ง 10 หมู่บ้าน การบริการด้านสาธารณสุขของตำบล
ด่านแม่ละเมามีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน
ทั้ง 10 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อในชุมชนส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางส้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยะอุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
 
แหล่งน้ำ
 
น้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน
และน้ำใต้ผิวดินซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบ
ประปา สําหรับน้ำใต้ดินมี ปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้
ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งและหมดไป จึงมีมาตรการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา
บริการพี่น้องประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 15,515,416 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10