หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านแม่ละเมา
ตลาดมูเซอ
วัดฐิตราม
วัดถ้ำจุนโท
เขาพะวอ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลด่านแม่ละเมา''
อบต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก
1
2
 
 
 
 
 
พื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมาปัจจุบันเป็นตำบลที่แยกพื้นที่การปกครองจากตำบลพะวอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก(ร.1) เมื่อปี พ.ศ.2328 พม่ายกทัพโจมตีไทยครั้งใหญ่ โดยจัดกำลัง 9 ทัพ ทางด้านทิศตะวันตกพม่ายกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และทางด่านแม่ละเมา จังหวัดตาก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยแต่งตั้งนายด่านชื่อ ขุนพะวอ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ทำหน้าที่เป็นนายด่านสกัดกั้นกองทัพพม่า จนเป็นที่กล่าวขาน ในความสามารถในการรบของขุนพะวอ จุดที่ตั้งของด่าน คือ แนวเนินดินตั้งแต่โรงเรียนบ้านแม่ละเมาถึงวัด เชตะวันคีรี ตำบลพะวอ การรบในครั้งนี้ขุนพะวอได้ขอกำลังไปยัง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ทางเจ้าเมืองตากได้นำกำลังไปช่วยในเมืองหลวงเสียก่อน ขุนพะวอนายด่านแม่ละเมาจึงตัดสินใจนำกำลังเท่าที่มีอยู่เข้าตีทัพพม่าที่ขุนเขาพะวอ ขุนพะวอชูง้าวนำหน้าไพร่พลเข้าต่อสู้กับทัพพม่าด้วยใจอันห้าวหาญ ต่อสู้กันจนตายเกลื่อนทั้งสองฝ่าย นายด่านและทหารกล้าสู้จนเสียชีวิต ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมาเชิงเขาพะวอ แห่งนั้น ด่านแม่ละเมาจึงเป็นหมู่บ้านร้างจนถึงปี พ.ศ. 2395 สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ได้มีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ชาวไทยล้านนาเข้ามาอาศัยอยู่อีก ครั้งหนึ่ง เมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นตำบลพะวอ ในสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) ประมาณ พ.ศ. 2448 เป็นต้นมา เมื่อมีการแยกตำบลใหม่ในพื้นที่ เดิมของตำบลพะวอ เพื่อไม่ให้ชื่อทางประวัติศาสตร์ไทยสูญหายและถูกลืม จึงตั้งชื่อตำบลใหม่เป็นตำบลด่านแม่ละเมาในปัจจุบัน
 
 
ตำบลด่านแม่ละเมา มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งเป็นแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน นเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดยาวกั้นพรมแดนไทย-พม่า หรือมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลโดย ประมาณ 500 เมตรขึ้นไป ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยมีระยะ ทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ แม่สอด โดยประมาณ 38 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด) ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 43 + 700 รวมแล้วมีพื้นที่ทั้งสิ้น 130 ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ท้อ อ.เมืองตาก จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
 
จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,614 คน
 
เป็นประชากรชาย 3,839 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42
 
ประชากรหญิง 3,775 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58
โดยมีความหนาแน่น 58.57 คน / ตางรางกิโลเมตร
มีจำนวนครัวเรือน 2,361 ครัวเรือน
ความหนาแน่น 18.16 ครัวเรือน / ตารางกิโลเมตร
 
 
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
 
 
โดยส่วนรวมจะเป็นเกษตรกรรมและการค้าขาย อาชีพรองลงมา เช่น รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และรับจ้างทั่วไป
 
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าว พริก มะระหวาน กาแฟ หน่อไม้ไผ่
 
สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ ไก่ และหมู
 
สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของตำบลด่านแม่ละเมา คือ ผ้าทอด้วยมือย้อมสีธรรมชาติ (หมู่ที่ 4 บ้านพะกา)
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
  1   บ้านห้วยยะอุ 204 317 307 624  
2   บ้านปางส้าน 378 518 468 986
  3   บ้านห้วยพลู 130 202 182 384  
4   บ้านพะกา 159 265 275 540
  5   บ้านมูเซอส้มป่อย 212 387 378 765  
6   บ้านขุนห้วยช้างไล่ 204 464 417 881
  7   บ้านธงชัย 188 358 428 786  
8   บ้านห้วยปลาหลด 299 449 459 908
  9   บ้านใหม่โพธิ์ทอง 279 425 438 863  
10   บ้านใหม่พัฒนา 308 454 423 877
      รวม 2,361 3,839 3,775 7,614  
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-508-558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10