หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.พระธาตุผาแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเอื้องดอย หมู่ที่ 7 ตำบลพระธาตุผาแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564
อบต.พบพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงเมืองบ้านเกษตรพัฒนา (ช่วงที่ ๓ ) หัว-ท้าย หมู่ที่ ๘ บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ( รายละเอียดตามรายการปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
ทต.แม่ระมาด   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564
ทต.แม่ระมาด   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยนกแล รวมจำนวน ๒ แห่ง 24 ก.พ. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ 24 ก.พ. 2564
ทต.แม่ระมาด   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยนกแล รวมจำนวน ๒ แห่ง 24 ก.พ. 2564
ทต.แม่ระมาด   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาด จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ระมาดน้อย ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหม่องวา ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยปลากอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขะเนจื้อ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ , ๘ ความยาวรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ้มตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธื จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
อบต.แม่ระมาด   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 105 (กม.32+200) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.แม่ระมาด   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 105 (กม.32+200) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-0294 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.แม่อุสุ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2564
อบต.แม่อุสุ   ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% และน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค (ตามโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2564
อบต.แม่อุสุ   ซื้อวัสดุสิ่งของ สำหรับงานปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2564
อบต.แม่ระมาด   จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๖๐x๑๕๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 225
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-508-558
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 5,211,598 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10