หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุกทางเข้าหมู่บ้านห้วยปูลิงและภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูลิง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอี่ยมละออ จันต๊ะ - บ้านนายสมคิด พิมพา หมู่ที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.บ้านตาก   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.วังเจ้า   โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังสมฤทัย (ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง) 21 ก.ย. 2564
ทต.วังเจ้า   โครงการปรับปรุงผิวทางโดยซ่อมแซมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวังประสานมิตร (ชุมชนรวมพลังวังเจ้า) 21 ก.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลพระธาตุผาแดง กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธารตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.38-0001 (ทางสายเอเชียถึงหมู่บ้านพะเด๊ะ) สายทางหลวง 1090 (กม.ที่ 3+700) บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง กว้าง 4.80 เมตร ยาว 647 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2564
อบต.วาเล่ย์   จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ทำมุม ๑๕ องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง หมู่ที่ ๗ (บ้าน๑๗) ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่ระมาด   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางการเกษตรบ้านสันป่าตึง ถึงบ้านจกปก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น   จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ตามโครงการซ่อมแซมถนนสาย บ้านแสมไทย ถึง บ้านโบเก่ หมู่ ๓ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก หมู่ 6 ตำบลแม่จะเรา กว้าง4-5 เมตร ยาว 12,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10,140 ลูกบาศก์เมตร 21 ก.ย. 2564
อบต.รวมไทยพัฒนา   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กสำหรับปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.เชียงทอง   จ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลเชียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.เชียงทอง   จ้างจัดสร้างตลาดออนไลน์และส่งเสริมอาชีพพื้นถิ่นด้วยระบบแอปพลิเคชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่กุ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโรงงานท็อปฟอร์มถึงสายทางเชื่อมบ้านแม่กุหลวง บ้านผาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่กุ   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว (อาคารเรียน สปช.102/26 5 ห้องเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.วังประจบ   ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังประจบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 21 ก.ย. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุกทางเข้าหมู่บ้านห้วยปูลิงและภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูลิง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน (สายข้างน้ำดื่มวังชล - บ้านนายฉัตรชัย กันทะวงศ์) ตำบลท่าสายลวด 20 ก.ย. 2564
ทต.พบพระ   จ้างซ่อมแซมรถขยะสีเหลือง หมายเลขทะเบียน บง 4083 ตาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพบพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
ทต.พบพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) ซอย 26 (พบพระสามัคคี) หมู่ที่ 3 ชุมชนที่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 404
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-508-558
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 7,209,633 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10