หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.พระธาตุ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.ท่าสายลวด   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2565
อบต.วังหิน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดท่าไม้แดง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างเดียวกว้าง ๐-๐.๓๐ เมตร โดยปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๒๐ ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.วังหินกำหนด)ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่ปะ   จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่ปะ   จ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่ม (คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำThai water plan) จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่ปะ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่ปะ   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์) เลขครุภัณฑ์ 481-59-0048 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.นาโบสถ์   จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.นาโบสถ์   ซื้อวัสดุเคมีในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ตากออก   ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด อบต.ตากออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.ทุ่งหลวง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.อุ้มผาง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนบ้านอุ้มผาง บริเวณสายหน้าวัดป่าสักและบริเวณซอยอุ้มผางคันทรีฮัด หมู่ ๑ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.อุ้มผาง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนบ้านอุ้มผางบริเวณสายหลังวัดเชวง-ทุ่งโป่ง หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2565
อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2565
อบต.น้ำรึม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.น้ำรึม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.น้ำรึม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.มหาวัน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่แม่โกนเกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.มหาวัน   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางวี ซอยข้างศาลเจ้าพ่อพะวอ หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.มหาวัน   ซื้อวัสดุ ตามโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.มหาวัน   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.หนองบัวใต้   ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้ง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่อุสุ   ซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่กาษา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ ๑ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 650
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 10,218,503 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10