หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายชื่อผู้เข้าอบรมความรู้การบริหาร อปท. ในเบื้องต้นและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1075 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2553 [ 4 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 3599 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชึ้แจงการประเมินคุณภาพและการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1127 
ด่วนที่สุด การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1115 
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1123 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2116 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1244 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์การระบายหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1159 
รายงานการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 53  [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1726 
สถ.ได้แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 [ 25 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1031 
การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี พ.ศ. 2552 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ) [ 25 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 3188 
ด่วนที่สุด แบบฟอร์มแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (สำหรับ อปท. ที่ต้องการแก้ไข) [ 25 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1408 
ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณ 23,000 ล้านบาท [ 25 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1388 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 23 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1156 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการงานมหกรรม รวมพลัง อบต. อุทิศตนปิดทองหลังพระ [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1201 
แจ้งกำหนดการงานมหกรรม "รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ" [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1178 
ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 23 ก.พ. 53 เวลา 09.30 น.รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1413 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ (งวดที่2 งวดสุดท้าย) [ 19 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1184 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 [ 19 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1185 
ด่วนที่สุด การดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นฯ ให้รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 53 [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1390 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และประธานสภา อปท.ในวันที่ 24 ก.พ.2553 เวลา 13.30. น. [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1060 
เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการเทศบาลปิดทองหลังพระ ของสมาคมสันนิบาต [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1136 
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง การบริหารงานของ อบต. [ 18 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1091 
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 ในวันที่ 20 ก.พ.2553 เวลา 10.00 น.รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [ 17 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 995 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 53 [ 17 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1047 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 53 [ 16 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1130 
โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชนเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุขที่ 17 ปี 53 ภายในวันที่ 19 ก.พ. 53 [ 16 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1053 
เรื่อง สำนักงานก.พ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110 ฯลฯ [ 15 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1098 
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (ตก 0037.2/ว 2666 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2553) [ 15 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1627 
อความร่วมมือในการแจ้งและประสานความเข้าใจแก่ประชาชนที่มาร้องเรียนกรณีเพิกถอนการประกอบธุรกิจขายตรงฯ (ตราปูแดงไคโตซาน) [ 12 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1175 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [ 11 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1087 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 [ 11 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 5378 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1026 
เรื่อง การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2551ของ สถ. กระมหาดไทย [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1094 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2795 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 7160 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (พร้อมแบบรายงานฯ) [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2666 
ด่วนที่สุด เชิญหารือการจัดการแข่งันฟุตบอลลีค (Local league Cup) อปท.ตาก (24 อปท.) [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1098 
ด่วนที่สุด การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในระบบ e-plan ปี พ.ศ.2553 [ 9 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1452 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 [ 9 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1112 
ด่วนที่สุด อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1262 
ด่วนที่สุด การรับสมัคร ขรก.สถ. เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 [ 9 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1005 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 [ 8 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1164 
ด่วนที่สุด ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรสังกัด อปท.(ขรก./พนง.ส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้าง/พนง.จ้าง) ฯ [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1325 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1162 
กรณีที่ข้อมูลน.ร.สอบO-NETไม่ถูกต้องขอให้ร.ร.เป็นผู้รวบรวมฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ 53 นี้ [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1071 
 
<< หน้าแรก...     299      300      301      302     (303)     304      305      306      307     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 11,732,505 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10