หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1523 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1142 
เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1300 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,0000 ล้านบาท [ 12 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1764 
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 2254 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553 [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1451 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท (หนังสือ สถ.จ.ตาก) [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1773 
ด่วนที่สุด อปท.ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จัดส่งเอกสารให้จังหวัด [ 6 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1100 
สำรวจข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นผู้ประสงคืเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่12 ม.ค 2553 [ 5 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1292 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เทาอวันที่ 4 มกราคม 2553 [ 5 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1262 
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 [ 29 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1364 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 [ 29 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1117 
ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2553 (รายชื่อแนบท้ายนี้) [ 28 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1076 
ด่วนที่สุด การประชุมข้าราชการ สนง.การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ในวันที่ 30 ธ.ค.52 เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4  [ 28 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1388 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 [ 25 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1114 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 52 [ 24 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1141 
ด่วนที่สุด เชิญร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1802 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนการคลังของ อปท. ในวันที่ 23 ธ.ค.52 เวลา 10.00น. [ 22 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1177 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนการคลังของ อปท. ในวันที่ 23 ธ.ค.52 เวลา 10.00น. [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1212 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งฯ (แสดงความคิดเห็น) [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1273 
การรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อมอบให้ร้านกาชาดจังหวัดตาก [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1129 
เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดตาก [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1462 
วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง 255 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2)ฯ [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1277 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1208 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1065 
ด่วนที่สุด เรื่องการเรียนการสอนเป็นระบบ E-Learning (eDL-square [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1162 
บัญชีรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลถนนดิน และถนนลูกรัง กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 52 [ 16 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1857 
สำรวจพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1129 
เรื่อง บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ.2553 [ 16 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1771 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนฯ [ 14 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1120 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 11 ธันวามคม 2552 [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1155 
อบต.ธาตุ จ.อุบลฯ มีความประสงค์สอบคัดเลือกพนง.ส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว  [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 2703 
อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต มีความประสงค์สอบคัดเลือก พนง.ส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1/ระดับ 2ฯ [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 2789 
เรื่อง การจัดงานร่วมรำลึกบทเพลงเมื่อวันวาน คอนเสิรืตเปิดหมวก แห่งลมหายใจ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ เชิงสะพานแขวน 200 ปี  [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1370 
เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2552" [ 8 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1124 
เรื่อง ขอรับบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของแก่เหล่ากาชาดจังหวัดตาก [ 4 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1170 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ (e-plan) ประจำปี งปม.52 [ 4 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1482 
เรื่อง แจ้งกำชับแนวทางปฎิทินปฏิบัติงาน ของ สทศ. สนามสอบ และโรงเรียน (ครั้งที่ 2) [ 3 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1222 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  [ 1 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1193 
ด่วนที่สุด ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ละสนามสอบ(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552 [ 27 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1301 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 [ 27 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1114 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่ อปท. [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1251 
ด่วนที่สุด การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2553 [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 2213 
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับอำเภอ) [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1146 
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับอปท.) [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1267 
ด่วนที่สุด การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1648 
 
<< หน้าแรก...     306      307      308      309     (310)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 13,075,846 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10