หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Plan เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 20 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 220 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด [ 20 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
ยกเลิกกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กระดับปฐมวัย ฯ [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 92 
ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2565 ฯ [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์การมีส้วมใช้ในครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดตาก [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการจัดทำคลิปวิดีโอเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดตาก [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 106 
ด่วนที่สุด การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 324 
ด่วนที่สุด การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 98 
ด่วนที่สุด การเชิญชวนรับชมภาพยนต์ HANUMAN White Monkey [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 101 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 341 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง [ 16 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 123 
ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกล DLIT [ 16 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 212 
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก [ 16 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 125 
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท.  [ 16 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 241 
ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ [ 16 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 97 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 148 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการสเริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 124 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
แจ้งรายชือโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 180 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์โปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก อำเภอแม่สอด อำเภอสามเงา และอำเภอแม่ระมาด [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 149 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก  [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 84 
การมอบหมายนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 110 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครก้าวท้าใจ และโรงเรียนต้นแบบท้าใจ ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 149 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web) [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 86 
ขอให้เร่งการฉีวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุ 4 ปี [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 214 
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด19ในเด็กอายุ6เดือนถึง4ปี [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 107 
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 300 
โครงการอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ครั้งที่ 2 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 175 
ขอส่งแนวทางตอบข้อหารือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 116 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 151 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 145 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศนืการจัดกิจกรรมยุวกาชาด [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 145 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 174 
มอบหมายจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 93 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก  [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 88 
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 139 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 149 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 114 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 13,075,576 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10