หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 262 
ด่วนที่สุด (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 231 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนประจำปี2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 274 
แจ้ง อปท.ส่งตัวแทนติดต่อรับใบกำกับเครื่องราชฯ 2563 - 2564  [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 282 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 294 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตากของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดตาก [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 782 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 232 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 140 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 184 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่๑ [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 128 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙ ) และภาษีสรรพสามิต ( ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 142 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 154 
ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 135 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่น (Wetlands) ที่อยู่ในขอบเขตแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 219 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ายสุขภาพ (HLO) [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกลาง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 196 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 253 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 151 
ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 197 
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 173 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 143 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 127 
ด่วนที่สุด เลื่อนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 130 
กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 239 
ด่วนที่สุด การเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 127 
ด่วนที่สุด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 142 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 741 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 113 
สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน(Traffy Fondue) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 132 
การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมตำบลร่มเย็นองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 283 
ด่วนที่สุด การจัดตั้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 197 
ด่วนที่สุด การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำิทิ้งจากอาคารบางประเภท [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 593 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 162 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 156 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 296 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการดำเนินการทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 764 
ด่วนที่สุด การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 147 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 140 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียน)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 223 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช.ปวส. [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 132 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาเสพติด [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 13,072,839 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10