หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ด่านแม่ละเมา
สถานที่สำคัญในตำบลด่านแม่ละเมา
ศูนย์รวมจิตใจชาวด่านแม่ละเมา
การศึกษาในตำบลด่านแม่ละเมา
สาธารณสุขในตำบลด่านแม่ละเมา
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายไพบูลย์ สุรนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 587 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.23-003 สายทา [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 31 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สาย [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 61 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 74 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดงข้าวสาร [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรัก [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 105 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรก [ 18 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 86 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 117 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าไฟฟ้า [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 146 
การพิจารณากำหนดสำนักงานและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปี งปม. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
แจ้งผลการประเมินครู กรณีเยียวยา รอบเดือนเม.ย. 62 หลังอบรม 6 เดือน [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค. 63 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
ประกาศกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัด เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 126 
สรุปผลรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 9 /2565  [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 104 
   
 
อบต.แม่สลิด วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อำนวยการโดย นายส [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.พะวอ นายกวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่ [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ย่านรี ประชุมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลย่านรี [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.มหาวัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยเป [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ด่านแม่ละเมา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่สลิด วันที่ 30 กันยายน 2565 นำโดย นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก นายสนม ยาดิบ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครที่ปรึกษาผุ้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าสายลวด กองช่างเทศบาลตำบลท่าสายลวด นำช่างไฟฟ้าออกซ่อมชุดควบคุมไฟฟ้าถนนตลาดริมเมย [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าสายลวด ดำเนินการนิเทศภายในของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ขะเนจื้อ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ขะเนจื้อ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ถึงหม [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมกองสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรในโครงการคัดแยกขยะต้นแบบ ในพื้นที่ตำบลแม่ตา [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
   
 


อบต.หนองบัวเหนือ จ้างการจ้างเหมาบุคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่อุสุ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ศูน [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่อุสุ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ศูน [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่อุสุ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ศูน [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่อุสุ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ศูน [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.มหาวัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเป็นผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรี [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.รวมไทยพัฒนา ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.รวมไทยพัฒนา ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.รวมไทยพัฒนา ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.รวมไทยพัฒนา ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.อุ้มผาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปน้ำตกทีลอเล หมู่ที่ 2 [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ระมาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.โมโกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอยเ [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.โมโกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายละปู [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.อุ้มผาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยะโม่คี หมู่ที่ 5 กว้าง 4 [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ปะ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกขยะทะเบีย 80 - 3983 ตาก จำนวน 1 รายการ โดย [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.แม่จะเรา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังหมัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ลุงเครื่อง หมู่ที่ ๒ บ้า [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังหมัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ลุงเครื่อง หมู่ที่ ๒ บ้า [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.โป่งแดง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


เหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.23-0 [ 26 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.23-0 [ 26 ก.ย. 2565 ]

 
   
 
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 71  ตอบ 0  
ขอสอบถาม (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 220  ตอบ 1  
โรงเรียนสอนขายของออนไลน์ 0819775530 เรียนหลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัว 2 วันเสาร์อาทิ (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 770  ตอบ 0  
   
 
 
 
 

สินค้าตลาดมูเซอ

ดอยโทโจ บ้านห้วยจะกือ หมู่ที่ 6
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.055-508-558
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 11,111,230 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อบต.ด่านแม่ละเมา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
CLICK