ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง(ราคาอ้้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 15.16 น. โดย คุณ วิชาญ สันเรือง

ผู้เข้าชม 79 ท่าน