ชุดสายพ่วง มอก. 2432 - 2555  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามาตรฐานอุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป โดยมาตรฐานนี้ชื่อว่า มอก.2432 - 2555 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tisi.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 10.29 น. โดย คุณ วิชาญ สันเรือง

ผู้เข้าชม 48 ท่าน