ขอความร่วมมือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่าด้าว สัญชาติเมียนมา ตาม MOU ผู้ประกอบการเช่าเหมารถขนส่งผู้โดยสาร รถตู้ขนส่งแรงงานต่างด้าว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ขอความร่วมมือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่าด้าว สัญชาติเมียนมา ตาม MOU ผู้ประกอบการเช่าเหมารถขนส่งผู้โดยสาร รถตู้ขนส่งแรงงานต่างด้าว ดำเนินการดังนี้
1.ขอความร่วมมือให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตาม MOU ผู้ประกอบการเช่าเหมารถขนส่งผู้โดยสาร รถตู้ขนส่งแรงงานต่างด้าว จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่แรงงานชาวเมียนมาจากต้นอำเภอแม่สอดไปยังปลายทาง
2.การเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาควรพิจารณาเลือกผู้ประกอบการซึ่งมีรถที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภทรถ และการเช่าเหมารถต้องได้รับการตรวจสภาพ หรือนำรถไปสำนักงานข่นส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด หรือให้เจ้าหน้าที่ขนส่งไปตรวจสุขภาพรถ ณ จุดจอดรถ ก่อนการเดินทาง
3.ควรนำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้าศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างก่อนเวลา 15.00 น.เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 11.24 น. โดย คุณ วิชาญ สันเรือง

ผู้เข้าชม 43 ท่าน