ประกวดราคาซื้อหินคลุกรวมค่าขนส่ง สายทางเข้าบ้านธงชัย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 16.39 น. โดย คุณ สุพรรณี พะกาอุดม

ผู้เข้าชม 9 ท่าน