หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ยกเลิกการค้นหา
 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 [ 20 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 [ 3 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 3 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 3 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 12 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-2548 [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 3 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)  
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-508-558
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 7,209,301 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10