หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านแม่ละเมา
ตลาดมูเซอ
วัดฐิตราม
วัดถ้ำจุนโท
เขาพะวอ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลด่านแม่ละเมา''
อบต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก
1
2
 
 
 
 
 
ถนนสายหลัก
 
บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด) ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 43 + 700 (ตาก – แม่สอด) ระยะทางจากตากถึงแม่สอด 82 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 1 สาย เชื่อมต่อระหว่างตำบลด่านแม่ละเมาและตำบลพะวอ
ถนนสายรอง
 
ถนนลาดยางเชื่อมต่อบ้านปางส้าน,ห้วยพลู,ห้วยยะอุ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
 
ถนนลูกรังเชื่อมต่อบ้านห้วยปลาหลด,บ้านขุนห้วยช้างไล่ ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 
ถนนดินลูกรังบ้านธงชัย ระยะทาง 20 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง (ในหมู่บ้าน)
 
สายบ้านปางส้าน - จังหวัดตาก เริ่มเวลา 06.00 น.
 
สายบ้านห้วยยะอุ – จังหวัดตาก เริ่มเวลา 06.00 น.
 
สายบ้านพะกา - จังหวัดตาก เริ่มเวลา 06.00 น. วันละ 1 เที่ยว
 
สายบ้านปางส้าน - อำเภอแม่สอด เริ่มเวลา 06.00 น.
 
สายบ้านห้วยยะอุ – อำเภอแม่สอด เริ่มเวลา 06.00 น.
รถโดยสารประจำทาง (ที่ผ่าน)  
 
รถตู้สายแม่สอด – ตาก
 
รถตู้สายแม่สอด – สุโขทัย – พิษณุโลก
 
รถทัวร์สายแม่สอด - กรุงเทพ ,แม่สอด –เชียงราย ,แม่สอด –มุกดาหาร,แม่สอด - แหลมงอบ
 

แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยแม่ละเมา ลำห้วยพลู ลำห้วยยะอุ ลำห้วยปลาหลด ฯลฯ
 
 
ด้วยสภาพทางภูมิประเทศ และที่ตั้งของตำบลด่านแม่ละเมาเป็นแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ตำบลด่านแม่ละเมา มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เช่น ป่าไม้ ต้นน้ำ แร่ และสัตว์ป่า
 
ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้เบญจพรรณ ฯลฯ
 
แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยแม่ละเมา ลำห้วยพลู ลำห้วยยะอุ ลำห้วยปลาหลด ฯลฯ
 
แร่ที่สำคัญ ได้แก่ พลวง ดีบุก เหล็ก ฯลฯ
 
สัตว์ป่า ได้แก่ อีเห็น เก้ง ชะมด ตุ่น ฯลฯ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-508-558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10