ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การคมนาคม ( 1 )
100.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%